Yayın Politikası

Anasayfa » Yayın Politikası

Makale Değerlendirme Süresi ve Süreci

• Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen akademik çalışmalar öncelikle yayın kurulu ve alan editörleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulur; yayın kurulu ve alan editörleri tarafından uygun bulunan çalışmalar, değerlendirilmek üzere konuyla ilgili iki hakeme yazar adları gizlenerek gönderilir. Aynı şekilde yazarlara da hakem adları açıklanmaz. Makale tesliminden sonraki üç ay içerisinde hakem raporları yazara iletilir ve raporda düzelti/değişiklik talebi söz konusu ise yazarın yeniden düzenleme yapması istenir. Yayımlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların düzeltilmiş biçimlerinin, yazarları tarafından en geç on beş gün içerisinde mail olarak iletilmesi beklenir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde yazı, değerlendirilmek üzere üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya yayın kurulu kararıyla reddedilebilir.

Kitap tanıtım ve değerlendirme, eleştirel deneme, araştırma notu niteliğindeki yazılar hakeme gönderilmez; alan editörleri ve yayın kurulu tarafından değerlendirilir.

Açık Erişim

• Nesir, açık erişimli bir dergi olup, derginin tüm içeriğine kişiler ve kurumlar tarafından ücretsiz erişilebilir. Tüm kullanıcılar, yazarlardan ya da dergi yönetiminden izin almaksızın dergide yayınlanan yazıların tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, çıktı alabilir, arayabilir ve bağlantı verebilir. Dergi erişim politikasında BOAI açık erişim yaklaşımı benimsenmektedir.

Telif Hakkı ve Lisans

• Dergiye yazı teslimi, çalışmanın daha önce basılmadığı, eş zamanlı olarak başka bir yerde yayınlanması için başvurulmadığı ve Dergide yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir. Yazar, çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu’na  devretmektedir. Yazar, izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacağını kabul eder. Telif hakkı devri için yazar yazı ile birlikte Telif Hakkı Devir Formunu da imzalayıp [email protected] adresine göndermek zorundadır.

• Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir.

• Dergi içeriği ve dergide yayınlanan her makale Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) kapsamında lisanslanmaktadır. Buna göre yayınlanan eserlerin paylaşımı ve kullanımı atıf gösterilmek koşuluyla serbesttir.

İntihal ve Etik İlke Kontrolü

Dergiye gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesi öncesinde yayın kurulu tarafından etik kurallar açısından incelenir; intihal kontrol yazılımı iThenticate ile kontrol edilir ve ilgili rapor hakemlerin ve yazarın değerlendirmesi amacıyla paylaşılır. Yazı içeriklerinden yazar sorumludur. Daha önceden yayınlanmış materyaller; metin, tablolar, görseller vb. için yazar ve yayıncılardan izin almak yazarın sorumluluğundadır.

Yayın Ücreti

• Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi açık erişimli bir dergi olup; yazı gönderimi, değerlendirme süreci ya da yayın için ücret alınmamaktadır. Hakem değerlendirmesi ya da DOI numarası için ücret talep edilmemektedir. Her türlü yazı gönderme, değerlendirme ve yayın işlemleri ücretsizdir.

Öğrenci Destek Hattı