Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Türkiye’deki edebiyat araştırmaları birikimini Türkçe ve/veya İngilizce olarak yerel ve uluslararası ölçekte tartışma konusu hâline getirme, dünya edebiyatları üzerine Türkiye’de yapılan araştırmalara alternatif bakış açıları sunma ve farklı disiplinlerin diyaloğa girdiği çok sesli bir mecra olma hedefiyle yola çıkıyor. Bu doğrultuda Nesir, Türk edebiyatı başta olmak üzere farklı coğrafyaların, dönemlerin ve dillerin edebiyatlarını karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim, kültür tarihi, kültürel çalışmalar gibi çeşitli yöntemlerden faydalanarak değerlendirmeyi ve bunu yaparken de güncel teorik tartışmaları yakından takip etmeyi kendine ilke edinmiş araştırmacıları buluşturmayı amaçlamaktadır.

Nesir, bu ilkeleri rehber edinerek Türkiye’deki ve dünyadaki akademik-hakemli edebiyat araştırmaları dergilerinin arasında yerini almayı ve edebiyat araştırmaları sahasında çok kültürlü bir çeşitlilik sunmayı hedeflemektedir.

SON SAYI

JENERİK


EDİTÖRLERDEN

  • Makaleler | Research Articles

Paralel Evrenden Önceki Son Çıkış: Sincaplı Gece’de Örtülü Kadın Temsilleri

İclal Didem Arvas

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 11-27


Beyond Aesthetic Theory: Consolations of Art and Poetry in Romantic Criticism

Azade Seyhan

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 29-45


Osmanlı Dönemi Hikâye Kitaplarında Kolektif Yazarlık

Elif Sezer Aydınlı

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 47-64


Santimantal Bir Müntehir: Seymour Glass’ın İntiharının ‘Psikolojik Otopsi’ Tekniğiyle İncelenmesi

Eren Yıldırım

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 65-86


Şeyh Ali’nin Ta’bîrnâme’sinde Rüya Türleri ve Hayvan Motifleri

Sevim Yılmaz Önder ve Aslıhan Büyükşekerci

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 87-108


Müge İplikçi’nin Çocuk ve İlk Gençlik Romanlarında Altkültür ve Dışavurumcu Sanat

Yasemin Yılmaz Yüksek

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 109-130

  • Çeviri Makale | Translated Article

Okur Kitlesi için Yazmak: Câhiz Örneği

Gregor Schoeler

Çev. Mustafa Altuğ Yayla ve Yusuf Ötenkaya

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 131-146

  • Eleştirel Deneme | Critical Essay

Bilge Karasu Anlatılarında Hayvan ve Dirim

Özgür Taburoğlu

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 147-158

  • Araştırma Notu | Research Note

Ezop Alla Turca: Tanzimat Öncesi Döneme Ait Ezop Tercümelerinin Kültürel Çeviri Bağlamında İncelenmesi

Mehmet Kuru

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 159-170

  • Kitap Değerlendirme | Book Review

Bir Okuma Deneyimi: Kendinden Çıkmak yahut Açıklığa Doğru Açılmak

Suat Baran

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 171-176


İKİNCİ SAYININ TAMAMI

Öğrenci Destek Hattı