Danışma Kurulu

Anasayfa » Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU

Ian Almond (Georgetown University in Qatar)
Fatih Altuğ (İstanbul)
Yalçın Armağan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Fatih Artvinli (Acıbadem Üniversitesi)
Günil Özlem Ayaydın Cebe (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Hatice Aynur (Tokyo University of Foreign Studies)
Richard Bauman (Indiana University)
Etienne Eugene Christian Charrière (Agence Française de Développement)
Dan Ben-Amos (University of Pennsylvania)
Abdullah Azmi Bilgin (Haliç Üniversitesi)
Özkul Çobanoğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Özen Nergis Dolcerocca (Koç Üniversitesi)
Nergis Ertürk (The Pennsylvania State University)
Victoria Rowe Holbrook (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Sibel Irzık (Sabancı Üniversitesi)
Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi)
Halim Kara (Boğaziçi Üniversitesi)
Petr Kučera (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Selim Sırrı Kuru (University of Washington)
John Holmes McDowell (Indiana University)
Sarah McHugh (University of New England)
Catherine MacMillan (Yeditepe Üniversitesi)
Şaban Sağlık (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Azade Seyhan (Bryn Mawr College)
Emre Şan (29 Mayıs Üniversitesi)
Burhanettin Tatar (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Öğrenci Destek Hattı