Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öncülüğünde kurulmuş olan hakemli ve bilimsel bir edebiyat dergisidir. On dokuzuncu asrın ikinci yarısından bu yana kritik ihtiyaç olarak Osmanlı entelektüel düşüncesinde sıklıkla dile getirilen ‘nesir’ arayışını, kurgusal metinlerle diyalojik ilişkisi eşliğinde benimseyerek isim edinen Nesir, 2021’in Ekim ayında yayın hayatına başlamıştır. Nesir’in yayın dili Türkçe ve İngilizcedir; Bahar/Nisan ve Güz/Ekim olmak üzere senede iki sayı olarak yayımlanır.

Derginin yayın ve danışma kurulunu, çalışmalarını dünyanın çeşitli üniversitelerinde, beşerî bilimlerin farklı alanlarında sürdüren uluslararası yetkinliğe sahip akademisyenler oluşturmaktadır. Nesir paydaşlarının temel amacı, başta Türk edebiyatı olmak üzere farklı dönem ve coğrafyaların edebiyatlarını  karşılaştırmalı edebiyat perspektifi ile irdelemek ve bu sayede dünyadaki disiplinlerarası edebiyat çalışmalarıyla diyalog içinde bir platform oluşturmaktır.

Ulusal ve uluslararası indekslerde yer alarak edebiyat çalışmalarına yerel ve evrensel ölçekte katkı sunmak Nesir‘in öncelikli hedefleri arasındadır. Türk ve dünya edebiyatlarını dilbilim, psikoloji, sosyoloji, tarih, halkbilim, antropoloji ve felsefe gibi farklı disiplinlerin bakış açısından ve araştırma yöntemlerinden yararlanarak inceleyen yazarların, Nesir dergisi aracılığıyla  edebiyata ve disiplinlerarası çalışmalara katkı sunmaları beklenir. Bu çerçevede Nesir hem alanında uzman isimlerin yazılarına hem de genç araştırmacıların ufuk açan, özgün çalışmalarına açık alan sunmaktadır.

Saygın akademisyenlerden oluşan danışma kurulunun da katkılarıyla her senenin güz sayısı için bir dosya konusu belirlenmekte, ancak dosya dışı yazılara da yer verilmektedir. Aynı zamanda her senenin bahar sayısında ise dergi açık bir sayı olarak edebiyatın kendine özgü ve disiplinler-arası sorun ve yönelimlerini tartışan metinleri bir araya getirir. Dergiye yayımlanması talebiyle gönderilen yazılar önce yayın kurulu tarafından incelenir, ardından yazarların ve hakemlerin kimliklerinin gizli tutulduğu hakem değerlendirmesine sunulur. Nesir basılı (ISSN: 2757-9999) şekilde birçok üniversite ve araştırma kütüphanesinde yer alacak, aynı zamanda http://nesir.samsun.edu.tr/ adresi üzerinden erişime açık olacaktır. 

Öğrenci Destek Hattı