Çağrı Metni

Anasayfa » Çağrı Metni

Ütopya/Distopya

Ütopya ve karşıtı distopyalar, olası bir dünyanın, zor da olsa bir ihtimalin tasvirini (şimdiden) yapma arzusundan doğar ve daima geleceğe yönelik bir müjde ya da uyarı taşır. Bu anlatı evreni, Platon’un devleti ve Farabi’nin erdemli şehrinden Thomas More’un, Campanella’nın ve Francis Bacon’ın erken modern ütopyalarına; Christine de Pizan’ın kadın filozoflardan, bilginlerden ve azizelerden oluşan şehrinden Charlotte Perkins Gilman’ın savaşın, çatışmanın ve tahakküm ilişkisinin yer almadığı feminist toplumuna; modernlik tecrübesinde ilk hedef olarak seçilen ütopya ve “mümkün dünyaların en iyisi” anlatılarının eleştirilerinden mükemmeliyetçiliğin otokrat, totalitaryen ve baskıcı rejimlerle sonuçlandığı kaotik bilimkurgulara kadar geniş bir literatürü kapsamaktadır. Bu metinlerin yazarları, birbirine benzeyen ve birbirinden tamamen ayrılan şekillerde insan yaşamının politik, ekonomik, dini, ahlaki, hukuki, toplumsal boyutlarını; zamansal, mekânsal, coğrafi, kültürel, bilimsel ve teknolojik tecrübelerini, dahası Tanrı, devlet, doğa, özgürlük, ırk ve cinsiyet gibi meseleleri irdeler. Ekim 2022 tarihli üçüncü sayısını bu çok yönlü sorunları dikkate alarak “Ütopya/Distopya” dosya konusuna ayıran Nesir, aşağıda belirtilen konu başlıkları etrafında hazırlanan özgün çalışmalarınızı 1 Ağustos 2022 tarihine kadar [email protected] adresine göndermenizi bekliyor.

Bununla birlikte Nesir’de, dosya konusu dışında kalan, edebiyatın güncel sorunlarına dair makale, eleştirel deneme, kitap kritiği, araştırma notları, soruşturma, açık oturum, söyleşi gibi çalışmalarınıza da yer verilecektir.

▪︎ Yazarları ütopya ya da distopya yazmaya iten kaygılar
▪︎ Ütopya ve distopyaların yöntemsel, estetik, ideolojik, teolojik anlamları
▪︎ Modern-öncesi ütopyacı mükemmeliyetçilikten postmodern distopyacı karamsarlığa
▪︎ Toplum inşası ve ütopya/distopya
▪︎ Bir “yer” ve “mekan” tasavvuru olarak ütopya/distopya
▪︎ Ütopya ve distopyalarda metafor ve alegoriler
▪︎ Ütopya ve distopyalarda zaman ve geçen zaman algısı
▪︎ Mitolojiler ve ütopya/distopya
▪︎ Bilimkurgular ve ütopya/distopya
▪︎ Feminizm ve ütopya/distopya
▪︎ Hümanizm ve ütopya/distopya
▪︎ Marksist eleştiri ve ütopya/distopya
▪︎ Ütopyanın bilimkurguyla sınanması
▪︎ Ütopya ve distopyalarda tür tartışması: ne ütopya ya da distopyadır, ne değildir?
▪︎ Ütopya ve distopyaların birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yanları
▪︎ Sinema ve dizilerde ütopya ve distopyalar: uyarlama ve orijinal senaryolar
▪︎ Karşılaştırmalı edebiyatta ütopya ve distopya tartışmaları
▪︎ Dünya edebiyatı ve ütopya/distopya
▪︎ Modern Türk edebiyatında ütopya/distopya
▪︎ Posthümanizm ve ütopya/distopya
▪︎ Dil problemleri ve ütopya/distopya
▪︎ Çağdaş felsefe ve ütopya/distopya
▪︎ İroni, hiciv ve ütopya/distopya
▪︎ Umut, kaygı, şaşkınlık ve ütopya/distopya

Öğrenci Destek Hattı