Nesir: Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Nisan 2022

JENERİK


EDİTÖRLERDEN

  • Makaleler | Research Articles

Paralel Evrenden Önceki Son Çıkış: Sincaplı Gece’de Örtülü Kadın Temsilleri

İclal Didem Arvas

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 11-27


Beyond Aesthetic Theory: Consolations of Art and Poetry in Romantic Criticism

Azade Seyhan

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 29-45


Osmanlı Dönemi Hikâye Kitaplarında Kolektif Yazarlık

Elif Sezer Aydınlı

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 47-64


Santimantal Bir Müntehir: Seymour Glass’ın İntiharının ‘Psikolojik Otopsi’ Tekniğiyle İncelenmesi

Eren Yıldırım

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 65-86


Şeyh Ali’nin Ta’bîrnâme’sinde Rüya Türleri ve Hayvan Motifleri

Sevim Yılmaz Önder ve Aslıhan Büyükşekerci

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 87-108


Müge İplikçi’nin Çocuk ve İlk Gençlik Romanlarında Altkültür ve Dışavurumcu Sanat

Yasemin Yılmaz Yüksek

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 109-130

  • Çeviri Makale | Translated Article

Okur Kitlesi için Yazmak: Câhiz Örneği

Gregor Schoeler

Çev. Mustafa Altuğ Yayla ve Yusuf Ötenkaya

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 131-146

  • Eleştirel Deneme | Critical Essay

Bilge Karasu Anlatılarında Hayvan ve Dirim

Özgür Taburoğlu

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 147-158

  • Araştırma Notu | Research Note

Ezop Alla Turca: Tanzimat Öncesi Döneme Ait Ezop Tercümelerinin Kültürel Çeviri Bağlamında İncelenmesi

Mehmet Kuru

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 159-170

  • Kitap Değerlendirme | Book Review

Bir Okuma Deneyimi: Kendinden Çıkmak yahut Açıklığa Doğru Açılmak

Suat Baran

Online yayınlanma tarihi: 28 Nisan 2022

s. 171-176


İKİNCİ SAYININ TAMAMI

28 Nisan 2022
Öğrenci Destek Hattı